Waar wij voor staan

Visie

Missie

Kernwaarde 

Werkwijze

Gefferie’s Care B.V zet de normen en waarden van hun clënten op nummer 1. Daarnaast kunnen de cliënten het respect van ons als zorgprofessionals verwachten die zij verdienen. 

Binnen Gefferie’s Care B.V streven wij ernaar dat de zelfredzaamheid van onze cliënten gestimuleerd wordt, waardoor de weg tot herstel verkort wordt.

Gefferie’s Care B.V staat bekend door onze betrokkenheid en betrouwbaarheid. Uw zorg is bij ons in goede handen nu en straks.

Het eerste gesprek, vindt plaats met één van de zorgcoördinators. In overleg met hen wordt er gekeken of wij de hulp kunnen bieden waar de zorgbehoevende cliënt op zoek naar is. Vervolgens vindt er een intake gesprek plaats waarbij gekeken wordt naar uw behoefte aan zorg. Op basis van de verwachte zorgvraag wordt een passend zorgaanbod gedaan.